Member

関研究室のメンバー写真

 • Professor Shu SEKI
  Mail: seki "at" moleng.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • Associate Professor Akihiro ITO
  Mail: aito "at" scl.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • Associate Professor Masayuki SUDA
  msuda "at" moleng.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • Assistant Professor Yusuke TSUTSUI
  Mail: tsutsui.yusuke.7x "at" kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • Researcher Wakana MATSUDA
  Mail: matsuda.wakana.4m "at" kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • JSPS Postdoctoral Fellow Won-Young CHA
  Mail: cha.wonyoung.56a "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • JSPS Postdoctoral Fellow Samrat GHOSH
  Mail: ghosh.samrat.4w "at" kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • JSPS Postdoctoral Fellow Sharvan KUMAR
  Mail: kumar.sharvan.74z "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • Secretary Hiromi KUBO
  Mail: kubo.hiromi.5n "at" kyoto-u.ac.jp
  Comment:

Page Top

 • D3 Yusuke HATTORI
  Mail: hattori.yusuke.53n "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • D3 Wanying ZHANG
  Mail: zhang.wanying.33x "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • D2 Yun Hee KOO
  Mail: koo.yunhee.87m "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • D1 Shugo SAKAGUCHI
  Mail: sakaguchi.shugo.84a "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2 Koshi KAMIYA
  Mail: kamiya.koshi.35c "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2 Shusaku SASAKI
  Mail: sasaki.shuusaku.43n "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2 Fumiya TAKASAKI
  Mail: takasaki.fumiya.87w "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2 Naoto TAKAHASHI
  Mail: takahashi.naoto.36v "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2 Takahiro TSUNEYUKI
  Mail: tsuneyuki.takahiro.85x "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2 Nozomi NISHIMURA
  Mail: nishimura.nozomi.43v "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2 Naoki NODA
  Mail: noda.naoki.52w "at" st.kyoto-u.ac.jp00
  Comment:
 • M2 Zheng FU
  Mail: fu.zheng.67r "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2 Zhonghan JIAO
  Mail: jiao.zhonghan.24n "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2 Zexiang YUAN
  Mail: yuan.zexiang.86c "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1 Bin CHEN
  Mail: chen.bin.74n "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1 Zheng FAN
  Mail: fan.zheng.38z "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1 Kota KUBO
  Mail: kubo.kota.36v "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1 Masayuki KOIKE
  Mail: koike.masayuki.63c "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1 Daisuke KOYA
  Mail: kouya.daisuke.63w "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1 Masaki NOBUOKA
  Mail: nobuoka.masaki.36e "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1 Koshi YOSHIDA
  Mail: yoshida.koshi.86z "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 •    
   
   
 • B4 Tomoya IWAMA
  Mail: iwama.tomoya.34z "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4 Saiki OISHI
  Mail: oishi.saiki.64s "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4 Minori KAWATA
  Mail: kawata.minori.75e "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4 Takumi SATO
  Mail: satou.takumi.37s "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4 Raiki SHIGEMATSU
  Mail: shigematsu.raiki.87r "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4 Shintaro TAKEHISA
  Mail: takehisa.shintaro.73m "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4 Ryohei NISHIDA
  Mail: nishida.ryohei.88u "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4 Yuto MORINO
  Mail: morino.yuto.38m "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:

Page Top

OB/OG

 • Staff
 • Tsuneaki SAKURAI (2019/12)
 • Jun MA (2019/5)
 • Daisuke SAKAMAKI (2018/4)
 • Prashat KUMAR (2018/4)
 • Vikas Sudam PADALKAR (2016/5)
 • Satoshi HASHIMOTO (2016/3)
 • Akinori SAEKI (2015/3)
 • Masaaki OMICHI (2015/3)
 • Kazuyuki ENOMOTO (2014/3)
 • Naoto MATSUYAMA (2014/3)
 • Motohiro NAKANO (2013/12)
 • Katsuyoshi TAKANO (2013/3)
 • Yoshiko KOIZUMI (2012/12)
 • Chakooth VIJAYAKUMAR (2012/12)
 • Bijitha BALAN (2012/12)

 • Students
 • Yuya KATO
 • Takahiro KAWAGUCHI
 • Takashi MIURA
 • Tasuku KISHIMOTO
 • Yoshiki NAKAGAWA
 •  
 • Kohei OKINO
 • Yuichiro ONO
 • Kazuto KAYAMA
 • Hidenori SAEKI
 • Hayate NISHIYAMA
 • Yoshihiro MOTOMURA
 • Masanari SHIMOTORI
 • Kemji Kuwada
 • Mika AOTANI
 • Tomofumi AKIBA
 • Junichi INOUE
 • Yuki INOUE
 • Haruka OKAMOTO
 • Tomohiro TAKEUCHI
 • Wookjin CHOI
 • Yuya MATSUTA
 • Naomi ORITO
 • Hiroshi TOMITA
 • Yuki TSUJIMOTO
 • Akifumi HORIO
 • Tsubasa MIKIE
 • Hikaru OGA
 • Masataka KUMANO
 • Toshiyuki KOBASHI
 • Kentaro HAYASHI
 • Takahiro FUKUMATSU
 • Yoshihiro SHIOAKU
 • Yuki TAKESHITA
 • Mariko NOGUCHI
 • Yuki NOGUCHI
 • Satoshi YONEDA
 • Cheng Hoi Lok
 • Wasin Tuchinda
 • Tomoyo MIYAKAI
 • Sho YAMANAKA
 • Saya YOSHIKAWA
 • Michael T TANG
 • Masashi TSUJI
 • Takenori FUJIWARA
 • Hiromi MARUI
 • Yoshihiro YASUTANI
 • Yuta MAEYOSHI
 • Yoshihito HONSHO
 • Atsushi ASANO
 • Haruyuki BABA
 • Shima NAKANISHI
 • Souhei ENOMOTO
 • Shogo WATANABE

 • Visiting Students, Staff
 • Goutam Ghosh (2017/09-10)
 • Suhrit Ghosh (2016/06)
 • Chunhui ZHAO (2016/10)
 • Takuya YOSHIDA (2016/06)
 • Kai KUBOTA (2016/04-08)
 • Shota HIRA (2016/04-08)
 • Seelam Prasanthkumar
 • Pengfei Deng

Page Top