Member

関研究室のメンバー写真

 • Professor Shu SEKI
  Mail: seki "at" moleng.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • Junior Associate Professor Tsuneaki SAKURAI
  Mail: sakurai-t "at" moleng.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • Assistant Professor Yusuke TSUTSUI
  Mail: tsutsui.yusuke.7x "at" kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • Researcher Wakana MATSUDA
  Mail: matsuda.wakana.4m "at" kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • JSPS Postdoctoral Fellow Won-Young CHA
  Mail: cha.wonyoung.56a "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • JSPS Postdoctoral Fellow Samrat GHOSH
  Mail: ghosh.samrat.4w "at" kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • Secretary Hiromi KUBO
  Mail: kubo.hiromi.5n "at" kyoto-u.ac.jp
  Comment:

Page Top

 • D2Yusuke HATTORI
  Mail: hattori.yusuke.53n "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • D2Wanying ZHANG
  Mail: zhang.wanying.33x "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2Yuya KATO
  Mail: kato.yuya.73c "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2Takahiro KAWAGUCHI
  Mail: kawaguchi.takahiro.34e "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2Shugo SAKAGUCHI
  Mail: sakaguchi.shugo.84a "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M2Takashi MIURA
  Mail: miura.takashi.66v "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1Zheng FU
  Mail: fu.zheng.67r "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1Zhonghan JIAO
  Mail: jiao.zhonghan.24n "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1Zexiang YUAN
  Mail: yuan.zexiang.86c "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1Koshi KAMIYA
  Mail: kamiya.koshi.35c "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1Naoto TAKAHASHI
  Mail: takahashi.naoto.36v "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1Takahiro TSUNEYUKI
  Mail: tsuneyuki.takahiro.85x "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1Nozomi NISHIMURA
  Mail: nishimura.nozomi.43v "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • M1Syuusaku SASAKI
  Mail: sasaki.shuusaku.43n "at" st.kyoto-u.ac.jp00
  Comment:
 • Research StudentXiangming HE
  Mail: he.xiangming.87x "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4Tasuku KISHIMOTO
  Mail: kishimoto.tasuku.43m "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4Kota KUBO
  Mail: kubo.kota.36v "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4Masayuki KOIKE
  Mail: koike.masayuki.63c "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4Raiki SHIGEMATSU
  Mail: shigematsu.raiki.87r "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4Shintaro TAKEHISA
  Mail: takehisa.shintaro.73m "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:
 • B4Yoshiki NAKAGAWA
  Mail: nakagawa.yoshiki.42z "at" st.kyoto-u.ac.jp
  Comment:

Page Top

OB/OG

 • Staff
 • Jun MA (2019/5)
 • Daisuke SAKAMAKI (2018/4)
 • Prashat KUMAR (2018/4)
 • Vikas Sudam PADALKAR (2016/5)
 • Satoshi HASHIMOTO (2016/3)
 • Akinori SAEKI (2015/3)
 • Masaaki OMICHI (2015/3)
 • Kazuyuki ENOMOTO (2014/3)
 • Naoto MATSUYAMA (2014/3)
 • Motohiro NAKANO (2013/12)
 • Katsuyoshi TAKANO (2013/3)
 • Yoshiko KOIZUMI (2012/12)
 • Chakooth VIJAYAKUMAR (2012/12)
 • Bijitha BALAN (2012/12)

 • Students
 • Kohei OKINO
 • Yuichiro ONO
 • Kazuto KAYAMA
 • Hidenori SAEKI
 • Hayate NISHIYAMA
 • Yoshihiro MOTOMURA
 • Masanari SHIMOTORI
 • Kemji Kuwada
 • Mika AOTANI
 • Tomofumi AKIBA
 • Junichi INOUE
 • Yuki INOUE
 • Haruka OKAMOTO
 • Tomohiro TAKEUCHI
 • Wookjin CHOI
 • Yuya MATSUTA
 • Naomi ORITO
 • Hiroshi TOMITA
 • Yuki TSUJIMOTO
 • Akifumi HORIO
 • Tsubasa MIKIE
 • Hikaru OGA
 • Masataka KUMANO
 • Toshiyuki KOBASHI
 • Kentaro HAYASHI
 • Takahiro FUKUMATSU
 • Yoshihiro SHIOAKU
 • Yuki TAKESHITA
 • Mariko NOGUCHI
 • Yuki NOGUCHI
 • Satoshi YONEDA
 • Cheng Hoi Lok
 • Wasin Tuchinda
 • Tomoyo MIYAKAI
 • Sho YAMANAKA
 • Saya YOSHIKAWA
 • Michael T TANG
 • Masashi TSUJI
 • Takenori FUJIWARA
 • Hiromi MARUI
 • Yoshihiro YASUTANI
 • Yuta MAEYOSHI
 • Yoshihito HONSHO
 • Atsushi ASANO
 • Haruyuki BABA
 • Shima NAKANISHI
 • Souhei ENOMOTO
 • Shogo WATANABE

 • Visiting Students, Staff
 • Goutam Ghosh (2017/09-10)
 • Suhrit Ghosh (2016/06)
 • Chunhui ZHAO (2016/10)
 • Takuya YOSHIDA (2016/06)
 • Kai KUBOTA (2016/04-08)
 • Shota HIRA (2016/04-08)
 • Seelam Prasanthkumar
 • Pengfei Deng

Page Top